สถานการณ์ปัจจุบัน

ปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง

   ปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง โดยองค์การอนามัยโลก

        ความรุนแรงในผู้หญิงและเด็กนับเป็นปัญหาในสังคมซึ่งเรื้อรังมายาวนาน โดยองค์การอนามัยโลก ได้สำรวจความถี่ของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ใน 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย พบว่า ผู้หญิงอายุน้อย โดยเฉพาะระหว่าง 15-19 ปี มีความเสี่ยงที่จะถูกกระทำรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศ โดยคู่รักหรือแฟนมากที่สุด 

        นอกจากนี้ข้อมูลข่าวในสื่อทุกแขนง พบว่า ผู้หญิงถูกละเมิดทางเพศ ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ วันละไม่น้อยกว่า 7 คน และมีตัวเลขของผู้หญิงที่เข้ารับการบำบัดรักษา และแจ้งความร้องทุกข์ สูงถึงปีละ 30,000 คน ซึ่งความรุนแรงต่อผู้หญิงมีปัจจัยร่วมจากเครื่องดื่มมึนเมา สารเสพติด สื่อลามก พื้นฐานจากครอบครัว และสิ่งแวดล้อมในสังคม

        จากการรวบรวมสถิติข่าวความรุนแรงทางเพศปี 2560 ในหนังสือพิมพ์ 13 ฉบับ โดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พบว่าเกิดเหตุความรุนแรงทางเพศทั้งหมด 317 ข่าว ซึ่งช่วงอายุของผู้ถูกกระทำเกินครึ่งเป็น กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 5-20 ปีถึง 60.6% รองลงมาอายุ 41-60 ปี 30.9% ที่น่ากังวลใจคืออายุของผู้ถูกกระทำน้อยที่สุด เป็นเด็กหญิง 5 ขวบถูกข่มขืน และมากที่สุด 90 ปี และที่น่าเศร้าใจคือมีผู้เสียชีวิต 20 ราย ด้านกลุ่มอาชีพผู้ถูกกระทำมากที่สุดคือนักเรียน นักศึกษา ถึง 60.9%

         ที่น่าตกใจคือผู้กระทำความรุนแรงกว่าครึ่งเป็นคนรู้จักคุ้นเคยหรือบุคคลในครอบครัวกว่า 53% รองลงมาเป็นคนแปลกหน้า ไม่รู้จักกัน 38.2% และคนที่รู้จักกันผ่านโซเชียล 8.8% โดยอายุของผู้กระทำที่น้อยที่สุดคือ 12 ปี ซึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงทางเพศมากที่สุดคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงถึง 31.1% รองลงมาอ้างว่ามีอารมณ์ทางเพศ 28% ส่วนสถานที่เกิดเหตุเกิดมักจะเป็นในที่พักของผู้ถูกกระทำฯ และในที่เปลี่ยว ถนนเปลี่ยว 

ในส่วนกรณีที่เป็นคนใกล้ชิดหรือรู้จักคุ้นเคยกระทำ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเภทข่าวข่มขืน และมีหลายกรณีที่อาศัยความไว้ใจเชื่อใจ และล่อลวง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำให้หวาดผวา ระแวง และกลัว มากที่สุด 26.1% แต่ที่น่าห่วงคือยังถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์เป็นระยะเวลายาวนาน หลายครั้งมีมากถึง 12.8%

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/45786-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวระหว่างวันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้รวบรวมเก็บสถิติข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
โดยจัดเก็บข้อมูลมาจากข่าวสารและสถานการณ์ประจำวัน พบว่า
วันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 8 ราย (ชาย 4 รายและหญิง 4 ราย)

เสียชีวิต 7 ราย (ชาย 3 ราย และหญิง 4 ราย)
ผู้กระทำความผิดเป็น ชาย 7 ราย และเพศหญิง 1 ราย

สาเหตุจูงใจในการก่อเหตุมาจากเมาสุรา เสพยาเสพติด และหึงหวง
พื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดพบในกรุงเทพมหานคร 2 ราย และ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ราย

อย่างไรก็ตามหากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน
หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ความรุนแรงในสังคม ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลความรุนแรงในสังคมช่วงเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 1 - 15
โดยเก็บรวบรวมข้อมูล มาจากข่าวสารและสถานการณ์ ประจำวัน พบว่าเกิดเหตุความรุนแรงในสังคมทั้งหมด 58 ครั้ง

ผู้ก่อเหตุแบ่งเป็น ชาย 78 หญิง 12 ราย มี ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 32 ราย (ชาย 29 หญิง 3 ราย)

ช่วงวัยที่กระทำความรุนแรงในสังคมมากที่สุด 40 - 59 ปี รองลงมาอยู่ในช่วง 20 - 39 ปี
พื้นที่เกิดเหตุพบมากสุด ในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี บุรีรัมย์ จังหวัดละ 4 ครั้ง 
                               ในปทุมธานี ลพบุรี จังหวัดละ 3 ครั้ง
                               ในภูเก็ต ระยอง ปราจีนบุรี ลำปาง สมุทรสาคร จังหวัดละ 2 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน
หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา

สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ ในเดือนธันวาคม 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในเดือนธันวาคม

มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ จำนวน 22 ราย (เพศชาย 1 ราย และเพศหญิง 21 ราย)
อายุของผู้ถูกกระทำมากที่สุด อยู่ในช่วงวัย 0 - 18 ปี จำนวน 15 ราย รองลงมาอยู่ในช่วงวัย 26 - 59 ปี 
จำนวน 5 ราย
ผู้ถูกกระทำอายุน้อยที่สุดเพียง 8 ปี และอายุมากที่สุดถึง 48 ปี

ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ เป็นบุคลภายนอกครอบครัว มากถึง 18 ราย สาเหตุจูงใจในการก่อเหตุมาจากการมีอารมณ์ทางเพศ เมาสุรา
 
พื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดพบใน จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดละ 2 ราย


อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดและคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยระงับหรือลดสถิติในการก่อเหตุได้ด้วยการสังเกตอาการและพฤติกรรม เพื่อเฝ้าระวัง
ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้บ้านท่าน หรือสามารถแจ้งมายังสายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชม.
เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ในเดือนมกราคม 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้รวบรวมเก็บสถิติข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว โดยจัดเก็บข้อมูลมาจากข่าวสารและสถานการณ์ประจำวัน พบว่า

เดือนมกราคมมีผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว จำนวน 22 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 7 ราย และเพศหญิง 22 ราย
เสียชีวิต 19 ราย (ชาย 8 ราย และหญิง 11 ราย)

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้กระทำความผิดเป็นเพศชาย 20 ราย และ เพศหญิง 2 ราย
สาเหตุจูงใจในการก่อเหตุมาจากความหึงหวง เมาสุรา เสพยาเสพติด และปัญหาทางเศรษฐกิจ

พื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดพบใน จังหวัดสงขลา ขอนแก่น นครนายก จังหวัดละ ๒ ราย

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน
หรือโทรแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา