คลิปการสอน หลักสูตรการม้วนแกน แผนกเสริมสวย โดยคุณครูณภษร งานรุ่งเรือง