วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แผนกบริการโรงแรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ โดยนางกัลยากร เตชะเสน ครูประจำแผนกบริการโรงแรม ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน “หลักสูตรชงกาแฟ Latte Art และ Smoothie” ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบให้กับประชาชนที่สนใจ โดยหลักสูตรนี้ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน เป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออก การอบรมในวันแรกนั้นเป็นการเรียนเรื่องการชงกาแฟ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การชงเมนูร้อน ,เมนูเย็น และเมนูปั่น วันที่สองเป็นการเรียนทำเมนู Smoothie และเมนูอิตาเลี่ยนโซดา จากผักและผลไม้สด เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว และในวันสุดท้ายเป็นการเรียน Latte Art โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือวาดลวดลายต่างๆ ลงบนแก้วกาแฟอย่างสร้างสรรค์ และสนุกสนาน มีทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการฝึกอบรม