วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายปริญญา โตบันลือภพ เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานด้านตัดผมชาย นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 6 เดือน แผนกตัดผมชาย รุ่นที่ 55 ออกหน่วยให้บริการตัดผมแก่ประชาชนทั่วไป ณ ชุมชนคนรักบ้านเอื้ออาทรชลบุรี ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี