มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับบุคลากรของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี และผลิตเจลล้างมือตัวช่วยป้องกันไวรัส COVID-19

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตัดเย็บโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร 6 เดือน ให้กับบุคลากรของศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำเจลล้างมือ ฆ่าเชื้อไวรัสและป้องกันไวรัส COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยง

 

ต้อนรับคณะครูจาก สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ระยองเขต1

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ระยองเขต 1 พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับสมัครวิชาชีพต่างๆ และได้นำนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนในครั้งนี้ด้วย

 

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 3

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ (งานฝึกอบรมภายในสถาบัน)​ ดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 3 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 55

 

ขานรับมาตรการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)​ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)​

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวพรอุมา พิชัยกาล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)​ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ด้วยการมอบเจลล้างมือ, Face Mask ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใส่Face Mask และการล้างมือ รวมทั้งติดสื่อความรู้เพื่อเท่าทัน โรค COVID 19 ตามสถานที่ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ และมอบหมายให้นางสาวทิพย์วิภา บุญโต ครูประจำแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ดำเนินการสอนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

ออกหน่วยจิตอาสา บริการชุมชน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายปริญญา โตบันลือภพ เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานด้านตัดผมชาย นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 6 เดือน แผนกตัดผมชาย รุ่นที่ 55 ออกหน่วยให้บริการตัดผมแก่ประชาชนทั่วไป ณ ชุมชนคนรักบ้านเอื้ออาทรชลบุรี ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี