Title Published Date Hits
ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 03 February 2020 Hits: 42
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ISUZU ทะเบียน 40-0516 ชลบุรี 10 January 2020 Hits: 80
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 October 2019 Hits: 91
ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 31 October 2019 Hits: 94
ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 01 September 2019 Hits: 126
ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 01 September 2019 Hits: 108
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 22 August 2019 Hits: 316
ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกคอมพิวเตอร์ 27 November 2018 Hits: 185
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการประกาศประกวดราคาจ้างประกวดราคาปรับปรุงสีเปลี่ยนหลังคาอาคารเรือนนอน 4,5,6, จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2) 26 November 2018 Hits: 310
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างประกวดราคาปรับปรุงทาสีเปลี่ยนหลังคาเรืนนอน 4,5,6 จำนวนงาน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26 November 2018 Hits: 186