เปิดรับสมัครหลักสูตร "ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์" รุ่น 2

📣ข่าวดี หลักสูตร "ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์" รุ่น 2 เปิดรับสมัครแล้ว ⚡️⚡️

📌รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เรียนระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563
(รายงานตัวพร้อมเริ่มเรียนวันที่ 22 มกราคม 2563)
รับจำนวนจำกัด 20 คน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี
038-241072,038-241766,038-240100
Fax 038-241766
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.vtcchonburi.org/

 
 

  

 

 
 

เปิดรับสมัครหลักสูตร 3 วัน "ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์"

⚡️⚡️ประกาศรับสมัครเรียนฟรี !!⚡️⚡️
🔰หลักสูตร #ระยะสั้น 3 วัน
🔰หลักสูตร "ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์"

📌รับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เท่านั้น!!
เรียนระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562

🔸คุณสมบัติ
1.สัญชาติไทย
2.อายุ 18 ปี ขึ้นไป
3.มีพื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น

🔸เอกสารปรักอบการสมัครเรียน
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.วุฒิการศึกษา (ม.3) 1 ใบ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี
☎️ 038-241072,038-241766,038-240100
? Fax 038-241766
? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?http://www.vtcchonburi.org/

 

  

 

 
 

เปิดรับสมัครหลักสูตร 3 เดือน แผนกนวดแผนไทยและประคบสมุนไพรไทย

🔰🔰เปิดรับสมัครเรียน ฟรี!!🔰🔰
⭐️หลักสูตร นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรไทย
⭐️หลักสูตร 3 เดือน
⭐️เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-31 ธันวาคม 2562
❗️❗️รายงานตัวพร้อมเริ่มเรียนวันที่ 7 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

ทุกหลักสูตรเรียนฟรี!! อยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านไกลมีที่พักให้...ฟรี!!

#เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 แผ่น
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 แผ่น
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 แผ่น
5.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 แผ่น

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี
☎️ 038-241072,038-241766,038-240100
? Fax 038-241766
? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?http://www.vtcchonburi.org/


  

 

 
 

เปิดรับสมัครหลักสูตร 6 เดือน 3 เดือน

 เปิดรับสมัครเรียนฝึกอาชีพ ฟรี!!!
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562

?หลักสูตร 6 เดือน
?เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00- 16.30 น.
จำนวน 6 แผนก
1.แผนกตัดผมชาย
2. แผนกเสริมสวยสตรี
3.แผนกโภชนาการ
4.แผนกบริการโรงแรม
5.แผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นฯ และ
6.แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า

?หลักสูตร 3 เดือน แผนกนวดแผนไทยและประคบสมุนไพรไทย
?เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00- 16.30 น.

?หลักสูตร 1 เดือน แผนกโภชนาการ
?เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00- 16.30 น.

ทุกหลักสูตรเรียนฟรี!! อยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านไกลมีที่พักให้...ฟรี!!

#เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 แผ่น
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 แผ่น
5.ใบรับรองแพทย์(รพ.ของรัฐ) จำนวน 1 แผ่น

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี
☎️ 038-241072,038-241766,038-240100
? Fax 038-241766
? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?http://www.vtcchonburi.org/