เปิดรับสมัครเรียนฝึกอาชีพ ฟรี!!!
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562

?หลักสูตร 6 เดือน
?เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00- 16.30 น.
จำนวน 6 แผนก
1.แผนกตัดผมชาย
2. แผนกเสริมสวยสตรี
3.แผนกโภชนาการ
4.แผนกบริการโรงแรม
5.แผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นฯ และ
6.แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า

?หลักสูตร 3 เดือน แผนกนวดแผนไทยและประคบสมุนไพรไทย
?เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00- 16.30 น.

?หลักสูตร 1 เดือน แผนกโภชนาการ
?เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00- 16.30 น.

ทุกหลักสูตรเรียนฟรี!! อยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านไกลมีที่พักให้...ฟรี!!

#เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 แผ่น
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 แผ่น
5.ใบรับรองแพทย์(รพ.ของรัฐ) จำนวน 1 แผ่น

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี
☎️ 038-241072,038-241766,038-240100
? Fax 038-241766
? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?http://www.vtcchonburi.org/