🔰🔰เปิดรับสมัครเรียน ฟรี!!🔰🔰
⭐️หลักสูตร นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรไทย
⭐️หลักสูตร 3 เดือน
⭐️เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-31 ธันวาคม 2562
❗️❗️รายงานตัวพร้อมเริ่มเรียนวันที่ 7 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

ทุกหลักสูตรเรียนฟรี!! อยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านไกลมีที่พักให้...ฟรี!!

#เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 แผ่น
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 แผ่น
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 แผ่น
5.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 แผ่น

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี
☎️ 038-241072,038-241766,038-240100
? Fax 038-241766
? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?http://www.vtcchonburi.org/