📣ข่าวดี หลักสูตร "ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์" รุ่น 2 เปิดรับสมัครแล้ว ⚡️⚡️

📌รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เรียนระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563
(รายงานตัวพร้อมเริ่มเรียนวันที่ 22 มกราคม 2563)
รับจำนวนจำกัด 20 คน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี
038-241072,038-241766,038-240100
Fax 038-241766
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.vtcchonburi.org/