🔰 ประกาศรับสมัครหลักสูตร 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน

เรียนฟรี!! **ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่พัก + อาหาร 3 มื้อ ฟรี!!
บริการจัดหางาน หลังเรียนจบ ฟรี!!!
อุปกรณ์ระหว่างการเรียน ฟรี !!!

▶️สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563
ตั้งแต่ 08.30-16.30 ตามเวลาราชการ
** เสาร์-อาทิตย์ก็สามารถเข้ามาสมัครได้**

เอกสารสำหรับการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
-วุฒิการศึกษาสูงสุด 2 ใบ
-ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

☎️สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 038-241072 ต่อ 120

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี
038-241072,038-241766,038-240100
Fax 038-241766
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.vtcchonburi.org/