🚨🚨 ด่วน เปิดรับสมัคร หลักสูตร "หน้ากากอนามัย (เย็บมือ/เย็บจักร) 🚨🚨
🔰รับจำนวนจำกัด !!!

เย็บจักร 20 คน
เย็บมือ 30 คน

เรียนระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563

สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 038-241072 ต่อ120

เอกสารสำหรับการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
-ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

☎️สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 038-241072 ต่อ 120

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดชลบุรี
038-241072,038-241766,038-240100
Fax 038-241766
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.vtcchonburi.org/