ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

เรื่อง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี โทร 038-241072

เอกสาร

 

 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries