วันที่ 11 มิถุนายน 2563
 
นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มฝึกอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี หลักสูตร เย็บกระเป๋าหนัง
และเวลา 13.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านโคกสูงหมู่ที่ 1 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หลักสูตร การทำผ้าบาติกและยัดย้อม โดยชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนการชี้แจงโครงการฯ ได้มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
 
 
 
   
   
 
 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries