วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 หารือเรื่องการช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทีม One Home พม.ชลบุรี เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี นางรัชนี วรรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวภัทราภรณ์ กิจมี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา เข้าร่วมประชุม
จากนั้นเวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการ พม. พร้อมคณะทีม One Home พม. ชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน “โครงการซ่อมแซมบ้านพอเพียงชนบท ตำบลบ้านช้าง” โดยมีเจ้าหน้าที่ ตำบลบ้านช้างร่วมลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหา จำนวน 4 ราย ในพื้นที่บ้านพอเพียงบ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 
 
   
 
 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries