ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

เรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา

สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ กำหนด วันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28 กันยายน 2563

เวลา 09.00 - 16.30 น. สถานที่สอบ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี 

 

 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries