ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุรี เปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 18.00 น.  ณ แผนกนวดแผนไทยและประคบสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

เวลาเปิดให้บริการ

วัน:

เวลา:

หมายเหตุ:

4 มกราคม 2561 - 28 มกราคม 2561

9.00 - 16.30 น.

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries