ประกาศการเปิดให้บริการแผนกเสริมสวยสตรี  เปิดให้บริการ ยืด  ดัด ทำเล็บ ทำสีผมแฟชั่น ปิดผมขาว ตัดผม สระไดร์ อบไอน้ำ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.30  น.  ณ แผนกเสริมสวยสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

เวลาเปิดให้บริการ

วัน:

เวลา:

หมายเหตุ: 

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560

9.00 - 16.30 น.

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

*** ในกรณี ยืด  ดัด  ทำสีผม อบไอน้ำ  ให้เตรียมน้ำยา และทรีทเม้นมาด้วยตนเอง

 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries