หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่
     เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
     1300
อีเมลติดต่อ
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์หน่วยงาน

     http://www.m-society.go.th

หน่วยงานในสังกัด
     • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
     • กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
     • กรมกิจการผู้สูงอายุ
     • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
     • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
     • การเคหะแห่งชาติ
     • สำนักงานธนานุเคราะห์
     • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่
     เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
     1300
อีเมลติดต่อ
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์หน่วยงาน

     http://www.m-society.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
     • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่
     เลขที่ 1034 อาคาร 2 ชั้น 6 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
     0-2659-6443
อีเมลติดต่อ
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์หน่วยงาน

     http://www.m-society.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
     • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ที่อยู่
     618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
     0-2255-5850-7
โทรสาร
     0-2651-6483
อีเมลติดต่อ
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์หน่วยงาน

     http://www.dcy.go.th/

หน่วยงานต้นสังกัด
     • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่อยู่
     255 บ้านราชวิถี ถ. ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
     0-2306-8746
โทรสาร
     0-2306-8781
อีเมลติดต่อ
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์หน่วยงาน

     http://www.dwf.go.th/

หน่วยงานต้นสังกัด
     • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ที่อยู่
     อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
     0-2642-4353
โทรสาร
     0-2642-4307
อีเมลติดต่อ
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์หน่วยงาน

     http://www.dop.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
     • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่อยู่
     255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
     0-2354-3388
โทรสาร
     0-2354-3899
อีเมลติดต่อ
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์หน่วยงาน

     http://dep.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
     • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ที่อยู่
     เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
     0-2659-6082
เว็ปไซต์หน่วยงาน

     http://www.dsdw.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
     • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

การเคหะแห่งชาติ

ที่อยู่
     905 ถ.นวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
     0-2351-7777
โทรสาร
     0-2351-7778
อีเมลติดต่อ
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์หน่วยงาน

     http://www.nha.co.th

หน่วยงานต้นสังกัด
     • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

สำนักงานธนานุเคราะห์

ที่อยู่
     อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
     0-2281-7500
เว็ปไซต์หน่วยงาน

     http://www.pawn.co.th

หน่วยงานต้นสังกัด
     • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ที่อยู่
     912 ถนนนวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
     0-2378-8300 ถึง 9
โทรสาร
     0-2378-8321
เว็ปไซต์หน่วยงาน

     http://www.codi.or.th

หน่วยงานต้นสังกัด
     • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries