• เสริมสวยสตรี
 • 6 เดือน
 • ช่างไฟฟ้า
 • 6 เดือน
 • โภชนาการ
 • 6 เดือน
 
 
 
 • นวดแผนไทย
 • 4 เดือน
 • การโรงแรม
 • 6 เดือน
 • ตัดผมชาย
 • 6 เดือน
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 • 6 เดือน
 
 

หลักสูตรฝึกอบรม

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี เปิดหลักสูตรอบรม ดังนี้

 • ตัดผมชาย
 • 120 ชั่วโมง
 • โภชนาการ
 • 120 ชั่วโมง
 • ศิลปประดิษฐ์
 • 120 ชั่วโมง
 • เสริมสวย
 • 120 ชั่วโมง
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries