ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

เรื่อง

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาคนพิการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเดือนละ 15,000 บาท

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี โทร 038-241072

 

 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries