วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี (นายชาญวุฒิ. เมธีกุล ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เละประสบการณ์ในการดำรงชีวิต เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่อง
1.สถานการณ์ความรุนแรงและปัญหาการค้ามนุษย์ โดยผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และเด็กถูกล่วงละเมิด
2.สิทธิบทบาทหญิง-ชายและความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดย ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ จังหวัดชลบุรี
3.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางละมุง(บ้านโรงโป๊ะ)
4.เยาเสพติดให้โทษและการป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุคับขัน โดยตำรวจภูธร อำเภอบางละมุง
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 52 ,หลักสูตร 4 เดือน แผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร รุ่นที่ 49 จำนวน 142 คน

 
   
   
 
 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries