ประกาศการเปิดให้บริการแผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร

ประกาศการเปิดให้บริการนวดแผนไทย และนวดประคบสมุนไพร นวดฝ่าเท้า อบสมุนไพร

เวลาเปิดให้บริการ

วัน:

เวลา:

หมายเหตุ: 

ตั้งแต่วันที่ 7-28 พฤษภาคม 2561

08.30-18.00 น.

ณ แผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร

 
 

ประกาศการเปิดให้บริการแผนกนวดแผนไทยและประคบสมุนไพร

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุรี เปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 18.00 น.  ณ แผนกนวดแผนไทยและประคบสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

เวลาเปิดให้บริการ

วัน:

เวลา:

หมายเหตุ:

4 มกราคม 2561 - 28 มกราคม 2561

9.00 - 16.30 น.

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
 

ประกาศการเปิดให้บริการแผนกเสริมสวยสตรี

ประกาศการเปิดให้บริการแผนกเสริมสวยสตรี  เปิดให้บริการ ยืด  ดัด ทำเล็บ ทำสีผมแฟชั่น ปิดผมขาว ตัดผม สระไดร์ อบไอน้ำ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.30  น.  ณ แผนกเสริมสวยสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

เวลาเปิดให้บริการ

วัน:

เวลา:

หมายเหตุ: 

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560

9.00 - 16.30 น.

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

*** ในกรณี ยืด  ดัด  ทำสีผม อบไอน้ำ  ให้เตรียมน้ำยา และทรีทเม้นมาด้วยตนเอง

 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries