ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มอาชีพเพื่อประเมินเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 12 มิถุนายน 2563
 
นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มฝึกอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรุ้การทอผ้าบ้านคลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลักสูตร การทอผ้าพื้นบ้าน
และเวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการประธานกลุ่ม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม โดยชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนการชี้แจงโครงการฯ ได้มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
 
 

การประชุม คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 3 อาคารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว โดยบูรณาการร่วมกับส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรม และพิจารณา (ร่าง) แนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ผ่านระบบ conference ในการนี้ นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ของศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ conference
 
 

อีกหนึ่งความสำเร็จจากการเรียนออนไลน์ ที่ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด

วันที่ 11 มิถุนายน 2563
 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร เรียนออนไลน์ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) หลายคนประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ตกงาน การเรียนออนไลน์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถนั่งเรียนที่บ้านหรือสถานที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีโทรศัพท์smartphone นายชาญวุฒิ. เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและกลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live เพจศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี ในทุกวันพุธเวลา 13.30 น. ผู้เรียนจะได้เรียนกันแบบ Real-time สามารถถามตอบได้ เสมือนนั่งเรียนอยู่ที่ศูนย์ฯ โดยศูนย์ฯ ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรโภชนาการ “ผัดกะเพรามาม่าปลากระป๋อง”
ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 หลักสูตรโภชนาการ “การทำคุกกี้ช๊อกโกแลตชิพ”
ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 หลักสูตรเสริมสวยสตรี “การตัดผมทรงยู”
นอกเหนือจากการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรแล้ว ยังมีการแนะนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่ทางศูนย์ฯ ได้สนันสนุนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว มีการตอบคำถามชิงรางวัล ที่ผ่านมามีผลตอบรับดีเกินคาดและล่าสุดมีผู้ชมการ live สด หลักสูตรโภชนาการ “การทำคุกกี้ช๊อกโกแลตชิพ” ไปลองทำและส่งข่าวสารบอกต่อในเพจของศูนย์ฯ และยังมีผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆ เข้ามาสอบถามการสมัครเรียนอีกด้วย
 
 

ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มอาชีพเพื่อประเมินเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2563
 
นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มฝึกอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี หลักสูตร เย็บกระเป๋าหนัง
และเวลา 13.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านโคกสูงหมู่ที่ 1 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หลักสูตร การทำผ้าบาติกและยัดย้อม โดยชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนการชี้แจงโครงการฯ ได้มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
 
 

ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มอาชีพเพื่อประเมินเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มฝึกอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตร ศิลปะการสะบัดน้ำเทียนบนผืนผ้าและตัดเย็บ และเวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตร ศิลปะการสะบัดสีน้ำเทียนบนผืนผ้าและตัดเย็บ โดยชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนการชี้แจงโครงการฯ ได้มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries