ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา

 

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

เรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา

สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ กำหนด วันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28 กันยายน 2563

เวลา 09.00 - 16.30 น. สถานที่สอบ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี 

 

 
 

ประกาศรับสมัครับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (1 อัตรา)

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

เรื่อง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี โทร 038-241072

เอกสาร

 

 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

เรื่อง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

 

 
 

ประกาศรับสมัครับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

เรื่อง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่ วันที่ 13-19 กรกฎาคม  2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี โทร 038-241072

เอกสาร

 

 
 

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาคนพิการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

เรื่อง

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาคนพิการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเดือนละ 15,000 บาท

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี โทร 038-241072

 

 
 

Subcategories

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries